Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 032
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr. 73/2009 39.pantu ir iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) monitoringā. Regulas Nr. 73/2009 39.pants paredz, ka platības, ko izmanto kaņepju ražošanai, var pretendēt uz atbalstu tikai tad, ja izmantotajās šķirnēs THC saturs nepārsniedz 0,2%, un dalībvalstīm jāizveido sistēma, lai vismaz 30% ar kaņepēm apsēto platību pārbaudītu kaņepju THC saturu.