Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 036
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pieņemt klienta iesniegumu, izvērtēt to un, ja nepieciešams, pieprasīt korekcijas, pārliecināties par valsts nodevas samaksu, veikt plānotās izplatīšanas vietas atbilstības novērtēšanu, bet pēc tam lemt par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu.