Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 038
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu iesniedz deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem un importētājiem.