Pārskata par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem iesniegšana

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD.7
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem