Augšņu agroķīmiskā izpēte

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD.8
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests veic augšņu agroķīmisko izpēti un ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni