Meža reproduktīvā materiāla ieguves avota atestācija un reģistrācija Meža valsts reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 026
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Meža reproduktīvā materiāla aprites uzraudzība un kontrole, veicinot meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu