Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 034
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Veikt meža veselības stāvokļa uzraudzību