Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu veikšana valsts informācijas sistēmā

  • Pakalpojuma kods:
    VTUA 001
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Realizējot pakalpojumu, tiek īstenota viena no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkcijām - traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana (traktortehnikas un tās piekabju reģistrācija)