Jaunā pārtika

Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām

Eiropas Komisijas 1997.gada 29.jūlija rekomendācijas 97/618/EC, kurās noteikti zinātniskie aspekti un prasības pieteikuma sagatavošanai, kā arī prasības sākotnējā novērtējuma ziņojuma sagatavošanai