Iepriekšējā paziņojuma sniegšana

Importējot dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktus, kā arī īpašas produktu grupas - dzīvnieku barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes Eiropas Savienībā, par kravu atbildīgajai personai/ uzņēmuma pārstāvim pirms kravas faktiskās piestādīšanas kontrolei, jāsniedz atbilstošs iepriekšējais paziņojums par kravu.

 

Aizpildītu iepriekšējo paziņojumu nosūta pa e-pastu vai faksu Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles punktam caur kuru paredzēts ievest kravu Eiropas Savienībā.

 

 

Paziņojuma aizpildīšana