Dzīvnieku pārvadāšana

Norādījumi, kā novērtēt dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai

 

Norādījumi ir izstrādāti, lai palīdzētu visiem operatoriem, kas ir iesaistīti jebkurā dzīvnieku pārvadāšanas posmā, pieņemt lēmumu par dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai. 

 

Norādījumos iekļautie piemēri nav visaptveroši un ir iespējamas arī citas situācijas, kad dzīvnieks var būt nepiemērots pārvadāšanai.


 
Noradījumos ietvertie piemēri par dzīvnieku veselības stāvokli, nav paredzēti diagnozes noteikšanai. Diagnozi var noteikt tikai veterinārārsts, veicot konkrēta dzīvnieka izmeklēšanu.

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, pārvadāšanai nepiemērotu dzīvnieku transportēšana ir pārkāpums. Par to ir iespējama naudas soda piemērošana, pārvadātāja atļaujas un/vai autovadītāja/pavadoņa kvalifikācijas sertifikāta apturēšana uz laiku vai anulēšana.