Svaigpiena ieguve un pirmapstrāde

Nosaka:

 

Svaigpiena realizācija nelielos apjomos tieši galapatērētājam

 

Nosaka: