Pilnveidos liellopu bioprodukta aprites sistēmu

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par veterinārajām prasībām lauksaimniecības dzīvnieku bioprodukta apritei Latvijā un mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēju aprīkojumu, ko valdība otrdien, 14. novembrī, apstiprināja. 

 

Grozījumi skar tikai tos komersantus, kuri sagatavo, uzglabā un pārdod liellopu vaislas materiālu, neradot jaunas tiesības un pienākumus un neradot papildu administratīvās izmaksas. Pašlaik Latvijā ir reģistrēti astoņi liellopu spermas savākšanas un uzglabāšanas centri.  

 

Grozījumi paredz, ka, izmantojot esošo Lauksaimniecības datu centra (LDC) elektroniskās paziņošanas sistēmu, datubāzē papildus tiks reģistrēta arī komersanta, kurš realizē bioproduktu, sniegtā informācija par pārdoto bioproduktu – kas pārdots, kam pārdots un cik pārdots. Tas uzlabos liellopu bioprodukta apriti visos tās posmos un nodrošinās bioprodukta izsekojamību. 

 

Līdz šim LDC datu paziņošanas sistēmā informāciju sniedza tikai personas, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, bet nesniedza komersanti, kuri bioproduktu iepērk, uzglabā un realizē.

 

Grozījumi noteic, ka komersanti, sākot no 2018.gada 1.jūnija, katru mēnesi elektroniski sniegs LDC informāciju par iepriekšējā mēnesī realizēto vaislinieku bioprodukta apjomu fiziskām un juridiskām personām. Elektroniskās uzraudzības sistēmas datus bioprodukta aprites uzraudzības nodrošināšanai varēs izmantot Pārtikas un veterinārais dienests. 

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    14.11.2017