Plāno samazināt savvaļas medījamo dzīvnieku postījumus

Otrdien, 10. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai uzlabotu Medību koordinācijas komisiju (MKK) darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā un novēršanā.

 

Izmaiņas noteikumos paredz, ka MKK ir tiesības lemt par terminētu medību atļauju piešķiršanu limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apjomu un nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības par minimālo medību platību konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai, ja iepriekš īstenoti preventīvie pasākumi postījumu samazināšanai. Tādos postījumu gadījumos, kad ir izveidojusies problēmsituācija, Valsts meža dienestam šāds MKK lēmums būs jāņem vērā, lemjot par papildus limitu piešķiršanu.

 

Tāpat noteikumos precizētas arī prasības par gadījumiem, kad MKK jāvērtē postījumi plantāciju mežos un ilggadīgajos kokaugu stādījumos. 

 

Savukārt, lai nodrošinātu adekvātu postījuma pakāpes noteikšanu un attiecīgu rīcību, izmaiņas noteikumos paredz, ka postījumu zaudējumus vērtēs pēc zemes vienību lieluma, nosakot robežšķirtni 50 hektāri. Tāpat, ņemot vērā to, ka postījumu novēršanas preventīvo (aizsardzības) pasākumu īstenošana zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem veido būtisku apsaimniekošanas izdevumu daļu, izmaiņas noteikumos paredz zaudējuma aprēķinā ietvert arī aizsardzības pasākumu komponenti.

 

Plānots, ka izmaiņas noteikumos uzlabos MKK darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu un zaudējumu mazināšanā, tādējādi pozitīvi ietekmējot lauksaimniecisko un mežsaimniecisko ražošanu.

 

Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” pieejama MK tīmekļvietnē. Paredzēts, ka izmaiņas noteikumos stāsies spēkā 2018. gada 1. jūnijā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.04.2018