Zemkopības ministrijas centrālā aparāta resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2018. gadam

Saistītie dokumenti