Reģistrācija fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 001
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt lēmumu par personas reģistrēšanu, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķirt individuālu reģistrācijas numuru un izsniegt reģistrācijas apliecību

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens