Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 025
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 15.punktu un pieņemt lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju, ja ir ievēroti visi šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli vai substrātu, ja nav ievēroti šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens