Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 029
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 65.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 64.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 64.punktā minētie nosacījumi

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens