Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 031
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 69.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens