Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 036
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt klienta iesniegumu, izvērtēt to un, ja nepieciešams, pieprasīt korekcijas, pārliecināties par valsts nodevas samaksu, veikt plānotās izplatīšanas vietas atbilstības novērtēšanu, bet pēc tam lemt par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens