Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 037
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par mēslošanas līdzekli un substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā, saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 34.punktu un pieņemt lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta iekļaušanu atzīto sarakstā, ja ir ievēroti visi šo noteikumu 34.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu iekļaut mēslošanas līdzekli vai substrātu atzīto sarakstā, ja nav ievēroti šo noteikumu 34.punktā minētie nosacījumi

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens