Izsoles

Informācija par publisku personu

 

Nosaukums - Valsts meža dienests

Reģ. Nr. - 90000057795

Epasts - vmd@vmd.gov.lv

Telefons – 67226600

 

Publikācijas informācija

 

Publikācjas datums - 26.06.2017
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 24.07.2017
Būvju/telpu platība - 15 - 20 m2
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 25.07.2017 - 31.12.2022
Plānotais nomas maksas apmērs - Atbilstoši Valsts meža dienesta budžeta iespējām

 

Vēlamais tehniskais stāvoklis

 

Telpai jābūt gatavai tūlītējai lietošanai, bez nepieciešamības veikt kosmētiskos remontdarbus vai citus telpas pielāgošanas darbus, ēkai jābūt labiekārtotai ar ērtībām (ūdens, kanalizācija, elektrība, apkure (var būt individuāla), atbilstība ugunsdrošības prasībām, ventilācija).

 

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

 

Biroja telpas 3 mežziņu darba vietām, lai nodrošinātu informācijas un dokumentu ievadi Valsts meža dienesta informācijas sistēmā, to apstrādi un citu Valsts meža dienesta pamatfunkciju izpildi. Pretendentam jānodrošina apsaimniekošana – ārējās teritorijas ikdienas uzkopšana, elektroenerģija telpās, ēkas sanitārtehniskā uzturēšana (siltumtīkla tehniskā uzturēšana, sanitārtehnisko sistēmu apkope regulārā un avārijas gadījumos). Telpās jābūt 3 elektrības rozetēm sienā darba kārtībā ar zemējumu (datora un biroja tehnikas pieslēgšanai). Jābūt pieejamai tualetes telpai. Tā jānodrošina atbilstoši sanitārajām prasībām, jābūt nodrošinātai ar tualetes podu, izlietni un ūdens padevi. Blakus ēkai jābūt autostāvvietai vismaz 3 automašīnām. Vēlams, lai biroja telpas būtu novietotas ēkas 1.stāvā. Nomas piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29.oktobra noteikumu Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 11.punktu un pielikumu. Nomas piedāvājumam jāsatur visa nepieciešamā informācija par piedāvāto nomas objektu.

 

Shematiskais attēlojums kartē: pielikumā

 

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta – Vaiņode

 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Piedāvājumus var iesniegt:

1.personīgi Valsts meža dienestā 13.janvāra ielā 15, Rīgā, 3.stāvā, 306.kabinetā darba dienās no plkst. 08:30- plkst.17:00;

2.sūtot pa pastu Valsts meža dienestam Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932.

 

Kontakti

Vārds: Anta

Uzvārds: Liepa

Ieņemamais amats: Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte

Epasts: anta.liepa@vmd.gov.lv

Telefons: 67229147