Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Pakalpojuma nosaukums

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā

Izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas

Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle no saraksta

Traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)

Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana)

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa, pamatojoties uz divpusēju iesniegumu

Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites

Traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšana

Iepriekš nereģistrētas jaunas speciālās traktortehnikas reģistrācija

Iepriekš nereģistrētas jaunas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija (izņemot speciālo traktortehniku)

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz tiesas sprieduma pamata

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija saistībā ar mantojumu

Iepriekš ārvalstī reģistrētas vai lietotas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija

Tirdzniecības uzņēmumā iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz līguma pamata

Ikgadējās valsts tehniskās apskates veikšana traktoriem un lauksaimniecības traktortehnikai

Atkārtotās valsts tehniskās apskates veikšana traktoriem un lauksaimniecības traktortehnikai

Traktortehnikas piekabes ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas piekabes atkārtotā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) atkārtotā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes realizācijai

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, kuras pamatā ir akts par juridiskajai personai piederošas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja traktortehnika vai piekabe vairs nav kopīpašums

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja juridiskā persona tiek reorganizēta

Traktortehnikas vai tās piekabes krāsas maiņas reģistrācija

Komersanta pamatkapitālā ieguldītās traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura maiņas reģistrācija

Sērijveida traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves reģistrācija

Individuālas traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves reģistrācija

Traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšana, iegūstot attiecīgu traktortehnikas vadītāja kategoriju (eksternātā)

Traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšana, iegūstot attiecīgu traktortehnikas vadītāja kategoriju (beidzot licenzētus kursus)

Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa

Traktortehnikas reģistrācijas apliecības maiņa

Valsts reģistrācijas numura zīmes maiņa

Valsts reģistrācijas numura zīmes saņemšana nozaudētas, nozagtas vai bojātas zīmes gadījumā

VTUA nodaļas K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" ekspozīcijas apskate

VTUA nodaļas Latvijas Lauksaimniecības muzeja "Kalēji" ekspozīcijas apskate

Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda inzomāšana (24h)

Dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana

Traktortehnikas motora izmešu mērījums

Traktortehnikas motora jaudas mērījums

Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai

Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi)

Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana

Riteņtraktora tehniskā ekspertīze

Kāpurķēžu traktora tehniskā ekspertīze

Traktora (ar iekārtu) tehniskā ekspertīze

Traktortehnikas piekabes tehniskā ekspertīze

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens