Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.10.2019
 • Atbildīgais:
  Aija Tora

Likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

Aptauja beidzās 14.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto Likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Aijai Torai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākai referentei

67027620, e-pasts aija.tora[at]zm.gov.lv