Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.04.2018
 • Atbildīgais:
  Līga Šube

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 27.04.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts  Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Līga Neimane 
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta 

Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referente
67027459, liga.neimane[a]zm.gov.lv