Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.11.2017
 • Atbildīgais:
  Jānis Bārs

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām””

Aptauja beidzās 17.11.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām"", tā pielikumi un anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Jānis Bārs

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas

Vecākais referents, Tālr.: 67027554, janis.bars[a]zm.gov.lv