Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.02.2018
 • Atbildīgais:
  Sigita Tauriņa

MK noteikumu projekts „Skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”

Aptauja beidzās 16.02.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība””, tā anotācija un pielikumi.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sigita Tauriņa
Zemkopības ministrijas 
Veterin
ārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente 
tālr.6707064, e-pasts: Sigita.Rubene[a]zm.gov.lv