Lai stimulētu lauku uzņēmējus apdrošināt ražošanas līdzekļus, kā valstij būtu jārīkojas:

Dalībnieku skaits: 17
Rezultāti

Lai stimulētu lauku uzņēmējus apdrošināt ražošanas līdzekļus, kā valstij būtu jārīkojas: