Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.06.2017
 • Atbildīgais:
  Jānis Ābele

"Informatīvā ziņojuma par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju" projekts

Aptauja beidzās 16.06.2017

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts "Informatīvā ziņojuma par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju" projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

 

Savus iebildumus par minēto informatīvā ziņojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
Jānis Ābele
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents
pa tālruni 67027823; vai e-pastu janis.abele[a]zm.gov.lv.