Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.12.2013
 • Atbildīgais:
  Aiga Mitre

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”

Aptauja beidzās 26.12.2013

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Aigai Mitrei

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības resursu nodaļas

vecākai referentei

67878703, Aiga.Mitre@zm.gov.lv