Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.02.2018
 • Atbildīgais:
  Juris Zinārs

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”

Aptauja beidzās 23.02.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Juris Zinārs

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vadītājs

26302615, juris.zinars[a]zm.gov.lv

 

2018. gada__ _______                        Noteikumi Nr.
Rīgā                                           (prot. Nr.       .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
 5. panta pirmās daļas 2. punktu


Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 84. nr.; 2011, 75. nr.; 2013, 12. nr.; 2015, 31., 212. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 11. un 12. punktu.

2. Svītrot 13. punktā vārdus “un Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes priekšlikumus”.

 

Ministru prezidents    Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs     Jānis Dūklavs