Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.07.2018
 • Atbildīgais:
  Māra Mīkule

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai

Aptauja beidzās 10.08.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Mārai Mīkulei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027553; vai e-pastu mara.mikule[a]zm.gov.lv.