Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.12.2017
 • Atbildīgais:
  Linda Gurecka

Grozījumi MK 08.10.2013. noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem””

Aptauja beidzās 05.01.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumos Nr. 1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”", tā anotācija un pielikums.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Lindai Gureckai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta juriskonsultei

pa tālruni 26614495; vai e-pastu linda.gurecka[a]zm.gov.lv.