Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.01.2014
 • Atbildīgais:
  Aiga Mitre

Grozījumi MK 09.02.2010. noteikumos Nr.124 „Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

Aptauja beidzās 16.01.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.124 „Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Aigai Mitrei

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības resursu nodaļas

vecākai referentei

67878703, Aiga.Mitre@zm.gov.lv