Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.02.2018
 • Atbildīgais:
  Lāsma Āboliņa

Grozījumi "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu"

Aptauja beidzās 02.03.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”” un tā anotācija.


Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Lāsma Āboliņa
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vadītāja vietniece
tālr.67027285, e-pasts: Lasma.abolina[a]zm.gov.lv

Pēdējais komentārs

Saņemto komentāru skaits: 33
Margarita Gorškova [27.02.2018 11:48]
Atbalstu piedāvāto noteikumu projektu. Dabas interešu, sabiedrības un īpašnieka intereses ir jālīdzsvaro teritorijas plānošanas procesā. Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tiek saņemti nosacījumi un atzinumi no Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes. To pienākums ir izvērtēt, lai teritorijas ar izcīlām dabas vērtībām netiktu pārveidotās par apbūves teritoriju. Savukārt, mikroliegumu izveidošana apbūvei paredzētajās teritorijās nonāk pretrunā ar Satversmes 105.pantu.