Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Eiropas Savienības atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.02.2018
 • Atbildīgais:
  Andra Karlsone

Grozījumi noteikumos Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Aptauja beidzās 23.02.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andrai Karlsonei

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Lauku attīstības fondu nodaļas vadītājai

pa tālruni 67027077; vai e-pastu andra.karlsone[a]zm.gov.lv