Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Eiropas Savienības atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.07.2018
 • Atbildīgais:
  Andra Karlsone

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”

Aptauja beidzās 27.07.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andra Karlsone

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Lauku attīstības fondu vecākā referente

pa tālruni 67027077; vai e-pastu andra.karlsone[a]zm.gov.lv