Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.08.2017
 • Atbildīgais:
  Laura Liepiņa

Informatīvā ziņojuma projekts „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030”

Aptauja beidzās 18.08.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” projekts, protokollēmuma projekts un pielikums.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kristīnei Sirmajai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājai

29178894, Kristine.Sirma@zm.gov.lv