Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Likuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.08.2017
 • Atbildīgais:
  Inga Kronenberga

Likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā”

Aptauja beidzās 25.08.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Inga Kronenberga
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece

 67027047, inga.kronenberga[a]zm.gov.lv