Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.08.2018
 • Atbildīgais:
  Everita Kalvāne

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1078 „Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija””

Aptauja beidzās 10.08.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1078 „Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Everitai Kalvānei

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākajai referentei

67027630, everita.kalvane[a]zm.gov.lv