Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.08.2017
 • Atbildīgais:
  Normunds Strūve

Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”

Aptauja beidzās 25.08.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts:Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un tā pielikums.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Valdim Pētersonam

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas

vadītāja vietniekam, Tālr.: 67027511, valdis.petersons[a]zm.gov.lv