Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.05.2017
 • Atbildīgais:
  Ilze Krēgere

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei””

Aptauja beidzās 26.05.2017

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
Ilze Krēgere
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente
pa tālruni 67027639; vai e-pastu Ilze.Kregere[a]zm.gov.lv.