Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  19.05.2017
 • Atbildīgais:
  Sigita Tauriņa

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku (..)””

Aptauja beidzās 26.05.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sigita Rubene
Zemkopības ministrijas 
Veterin
ārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente 
tālr.6707064, e-pasts: Sigita.Rubene[a]zm.gov.lv