Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.08.2017
 • Atbildīgais:
  Linda Gurecka

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”

Aptauja beidzās 01.09.2017

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"", tā anotācija un pielikums.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Lindai Gureckai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

juriskonsultei

pa tālruni 26614495; vai e-pastu linda.gurecka[a]zm.gov.lv.