Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.08.2017
 • Atbildīgais:
  Anna Želtkovska

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320"

Aptauja beidzās 18.08.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Annai Želtkovskai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarbu nodaļas

vecākajai referentei

67027039, anna.zeltkovska[a]zm.gov.lv