Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.07.2017
 • Atbildīgais:
  Inuta Kaļķe

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus””

Aptauja beidzās 28.07.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inutai Kaļķei

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākajai referntei

67878714, inuta.kalke[a]zm.gov.lv

Pēdējais komentārs

Saņemto komentāru skaits: 1
The father of elza and helena [26.07.2017 20:23]
Inuta kaļķe 31/08/1977 Let me say the true. You are kriminal. This woman tried to kill me infrom of my childrens with two terrorist in vecmilgravis. This woman abuse on my childrens psychological and physical. Its not what she pretend to be she involving criminal network organisation in riga with severals criminal charges in the belgium for pedofilus, child abduction, child predator. .. And its not finish jet the kriminals investigations is open! As far as this woman abuse of them !