Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.05.2017
 • Atbildīgais:
  Rita Benta

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi””

Aptauja beidzās 26.05.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Rita Benta
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vadītāja
67027251, rita.benta[a]zm.gov.lv