Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.06.2017
 • Atbildīgais:
  Līga Villa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”"

Aptauja beidzās 23.06.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

Līga Villa

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvneiku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente

67027196, liga.villa[a]zm.gov.lv