Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.05.2017
 • Atbildīgais:
  Rihards Pauniņš

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr.748 ”Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”"

Aptauja beidzās 09.06.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu projekts "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Rihards Pauniņš

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas

Vecākais referents, Tālr.: 67027228, Rihards.Paunins[a]zm.gov.lv