Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.08.2017
 • Atbildīgais:
  Inese Bārtule

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos““

Aptauja beidzās 25.08.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inese Bārtule
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
tālr.67027525, e-pasts: Inese.Bartule[a]zm.gov.lv